اجرای-طرح-لباس-هماهنگ-در-مدارس-قم-۱۶-میلیارد-تومان-گردش-مالی-دارد

از deltagig، دلتا گيگ
پرش به: ناوبری، جستجو

kaykha - اجرای-طرح-لباس-هماهنگ-در-مدارس-قم-۱۶-میلیارد-تومان-گردش-مالی-دارد.

    kaykha ir

...[ويرايش]

( اجرای-طرح-لباس-هماهنگ-در-مدارس-قم-۱۶-میلیارد-تومان-گردش-مالی-دارد ) اجرای طرح لباس هماهنگ در مدارس قم ۱۶ میلیارد تومان گردش مالی دارد سه شنبه ۱۰ اسفند [ اجرای-طرح-لباس-هماهنگ-در-مدارس-قم-۱۶-میلیارد-تومان-گردش-مالی-دارد ]